LPF Saulė ir vėjasAteik Pas Mus ir Veikime, Pažinkime, Atraskime Drauge...

SPECIALUSIS J.I.S. KREIPIMASIS

     J.I.S. Kelionė Žeme atneša mums dar vieną Dovaną... Išgirskime!...
  
           ... S P E C I A L U S I S    J. I. S.   K R E I P I M A S I S ...
  
           "... IEŠKANTIEMS… PAŽENGUSIEMS… ATRADUSIEMS...
J.I.S. KREIPIMASIS Į ŽEMĖS UŽGIMUSIUS BEI JOJO IEŠKANČIUS VISAME...,
       ŽENGIANČIUS SAVA ESYBE..., SAVA IR JOJO ESME..., JAME…,
                      J.I.S. UŽGIMUSIA PRASME…" - J.I.S.
   
     Dalį Kreipimosi galime skaityti svetainėje www.ademus.love: 
     ŽINGSNIS - 1.103-1 - ADEMUS.LIFE - SPECIALUSIS  ...Nuoroda čia...