LPF Saulė ir vėjasAteik Pas Mus ir Veikime, Pažinkime, Atraskime Drauge...

LPF "Saulė ir vėjas" Savanorių Susitikimas

herbas_lpf_baltasf_150.png     2017 metų rugpjūčio 6 dieną LPF "Saulė ir vėjas" savanoriai buvo susirinkę į pusmetinį susitikimą...
     
     Gražų ir šiltą sekmadienio rytą fondo savanoriai,  jau kuris laikas nesimatę ir išsiilgę vieni kitų, skubėjo susitikti ir aptarti fondo pusmetinę veiklą bei nuveiktus darbus. 
     Šį rimtą susitikimą pradėjome  linksmu, nerūpestingu  žaidimu mūsų pastabumui, tikslumui ir kūrybai sustiprinti. Turėjome be žodžių, vien tik kūno kalba atvaizduoti daiktus ir komandos draugams teko juos atspėti.  Žaidimas subūrė mus ir sutelkė dėmesį tolimesniam darbui.
     Susitikimo metu aptarėme fondo veiklą, pasidalinome nuomonėmis apie nuveiktus darbus. Įsivardinus, kaip pasikeitė mūsų gyvenimas, dalyvaujant fondo veikloje, supratome, kad fondas - tai  pagalba  žmonėms, einantiems tikruoju savęs pažinimo ir savęs keitimo keliu. Pagalba tobulėti ne vien tik dvasiškai, bet ir visapusiškai, atskleidžiant savo paslėptus sugebėjimus ir galimybes dėka labai įvairios fondo veiklos.
     Išvardinus per šių metų pirmąjį pusmetį vykusius renginius, daugumos nuomonė sutapo, kad savanoriams naudingiausi renginiai buvo Kristaus Tiesų pagal Urantijos knygą nagrinėjimas grupelėse ir  pritaikymas dabartiniame gyvenime.
     Planavome, numatėme ateities renginius. Ir vienas iš tokių renginių - viešas diskusijų ciklas, kuris prasidės šių metų rugsėjo pabaigoje. Diskusijos įvairiomis savęs įvardinimo ir pažinimo temomis. Tam, kad jos būtų gyvos, spontaniškos, įdomios ir naudingos, nutarta temos iš anksto neskelbti, ją žinos tik diskusijos vedantysis.
     Susitikimo užbaigimui buvo pasiūlytas dar vienas žaidimas, kuris provokavo mūsų greitą reakciją, spontaniškumą. Užbaigėme renginį linksmai ir smagiai. Išsiskirstėme džiugiai pakylėtomis nuotaikomis, pasiruošę aktyviai dirbti.
  
Violeta Užienė
LPF "Saulė ir vėjas" savanorė