LPF Saulė ir vėjas

Ateik Pas Mus ir Veikime, Pažinkime, Atraskime Drauge...

P.R.E.I.K. - MŪSŲ AUGIMUI

     sunrise-maui-hawaii.jpg   
     "Laikas Pažinti Dieviškumą Drauge..." - P.R.E.I.K.
   
TRUMPAI APIE P.R.E.I.K.
     P.R.E.I.K. - Tai Universali Pasaulių Mokymo ir Pažinimo Sistema...
     "Tai unikalus, Saugus, subtilus būdas kūnui, dvasiai, sielai ir esmei harmonizuoti. Tai ne tik ištisas mokslas ir/ar filosofija…, tai teisingas, tikras ir tikslus gyvenimo būdas ir veiksmas JoJo Šviesoje, Meilėje, Tiesoje, Tvarkoje ir Susiklausyme...
    P.R.E.I.K. – jei tiesiogiai traktuotume / verstume šį pavadinimą – tai “Susidraugavimas su Dieviškąja Taikos Šviesa” arba “JoJo Šviesos Įvaldymas Savyje”, arba “JoJo Šviesos Virsmas Mumyse ir Per MUS”..." - P.R.E.I.K.
  
SINCREDY VIMEO VIDEO PROJEKTAS
     EST MI kartu su LPF "Saulė ir vėjas", P.R.E.I.K. ir SINCREDY pradeda naują 5SIN Training mokymo Video Projektą... :)
     Apie projektą skaitykite čia...
     SINCREDY Vimeo Video Sąrašą rasite, paspaudę šią nuorodą...
  
P.R.E.I.K. PRANEŠIMAI IR SVEIKINIMAI
 
GERA ŽINIA
     Nuo 2018 metų sausio 1 dienos LPF "Saulė ir vėjas" tampa neatsiejama P.R.E.I.K. mokymo sistemos Dalimi... 
     "Nuo šiolei čia pradedame ne tik tikslinti, bet ir veikti puoselėjant Savastį bei Dieviškosios Prigimties Užgimusias ar dar tik Užgimsiančias JoJo Daleles - Tikrosios JoJo Šviesos - MUMS ... Tad... :)
     Kviečiame visiškai visus norinčius, nuoširdžiai pasiryžusius ir pasišventusius Pažinti Tikrąsias Dieviškumo Prasmes ir JoJo Tiesas Savyje... 
     Nuo šiolei Pažinsim per Nuoširdžius Tyrinėjimus, Svarstymus, Tikslinimus, Diskusijas, Įvardinimus bei Atradimus JAME... Veiksime, Tirsime bei Atskleisime SAVE JAME kartu su P.R.E.I.K. Dievo Tiesomis bei Prasmėmis Visiems Mums... :)" - P.R.E.I.K.
      
    
SAVANORIAI APIE P.R.E.I.K.
     Savo mintimis bei patirtimi dalijasi Mūsų Fondo savanoriai... 
 
     
Savanorė Dainė P.
     Ką man davė P.R.E.I.K.?
     Ogi davė viską, kuo dabar gyvenu...
   
     Negalima pamiršti, kad pirmiausia atsirado MOKYTOJAS, o jau toliau  -  po to:
 
        
    Serija mažų stebuklų - tiksliau, buvo nubraukta iliuzijos skraistė - ir aš pirmą kartą gyvenime "išgirdau TYLĄ" - aš jos negaliu pamiršti, aš jos ieškau kaip stebuklo - bet nerandu... ir dar daug mažučių, mielų atradimų, kuriuos pasilieku sau - daug ir įdo
mių potyrių... po kurių joks skeptikas man nebepasakys nieko... 
     Paprasti, bet ne prasti  žmonės, su kuriais įdomu
 bendraut, su kuriais gali būti savimi, toks, koks esi... sesutės, kurių neturėjau gyvenime...
     Įgavau savotišką psichologinį komfortą - santykinę ramybę - pradedu suprast, ko aš atėjau į Žemę / o tokie klausimai pirmą kartą man iškilo vaikystėje, bet, deja, atsakymų šeimoje aš negavau / - "niekas man nesakė, kad esu čia svečias - nei lelijos žiedas, nei lauko gėlė...."
     Paprastai sakant - pradedu augti dvasiškai, artėti savo sielos link, 
gaunu daug subtilios, teisingos  informacijos...
     Stiprėja intuicija, telepatija...
     Atsiranda gilesnis priežasčių - pasekmių supratimas, didėja įvykių analizė, auga patirtis...
     Jaučiu didžiules Dangaus Apsaugas, Korekcijas, Begalinę Pagalbą...
     Auga Dėkingumas už Viską...
     Atsiranda nuoširdesnis, gilesnis santykis su žmonėmis, atlaidumas, empatija...
     Naujiena  man pačiai - atsiranda Nuolankumas Dievo Valiai - viskas vyksta taip, kaip turi būti...
     Labai myliu Gyvenimą... ir jus Visus...
                    AVE VITA ☀ 
 
  
    
Savanorė Violeta U.
     Ką man davė P.R.E.I.K.?
     Davė viską, ką turiu šiandien. O turiu:
- pastoviai augantį tikėjimą  ir pasitikėjimą Dievu, dieviškumo ieškojimą ir atkūrimą kituose žmonėse;
- didėjantį pasitikėjimą savimi, savo galimybėmis;
- platesnį ir aiškesnį gyvenimo įvykių suvokimą;
- tikslesnį tų įvykių priežasčių įvardinimą;
- žymiai pagerėjusią atmintį;
- nuoširdesnį, atviresnį bendravimą su draugais ir nepažįstamais žmonėmis;
- pasitaisiusią sveikatą;
- prasmingą užimtumą;
- profesionalumo augimą darbinėje srityje;
- aiškiai suvoktas ir motyvuotas svajones ir tikslus;
- didėjantį norą įvaldyti naujas kompiuterines programas;
- augantį ryžtą ir drąsą darant sprendimus ir rizikuojant;
- silpnėjantį iš vaikystės įskiepytą nepilnavertiškumo kompleksą;
- savęs išbandymus naujose veiklos srityse tokiose, kaip: viešas kalbėjimas prieš auditoriją, diskusijos vedimas, lietuviškų tekstų vertimas į rusų kalbą, klipukų įgarsinimas ir daug kitų dalykų...
     Gyvenimo kokybė pasikeitė kardinaliai. Prisimenant ir analizuojant praeities įvykius ir iš jų iškilusias problemas, suvoki savo mąstymo ir elgesio klaidas, tų klaidų priežastis ir atsiradimo aplinkybes. Įvardinus ir paleidus skaudžius praeities prisiminimus, giliai pasąmonėje užkimštas nuoskaudas, atsidaro plati erdvė veikti šiandien, tuo pačiu išlaisvėja ir ateitis. Nuoširdžiai padirbėjus su tėvų savybėmis, įvardinus jas savyje ir išsilaisvinus iš jų, pradedi gyventi savąjį gyvenimą, atrandi tikrąjį save.
     Mano gyvenime atsirado Kristus – kaip ryškiai spindintis švyturys, rodantis man kryptį, besiblaškant nežinioje ir abejonėse.
     Atsirado ir naujų draugų, bendražygių, bendraminčių, su kuriais galima padiskutuoti įvairiomis dvasinėmis temomis, savęs pažinimo ir įvardinimo klausimais, pasidalinti mintimis ir suvokimais. 
Pasikeitė daug kas ir keičiasi toliau. Keičiasi kasdien, kas valandą, kas akimirką...
   
   
     
     
(Bus daugiau...)