LPF Saulė ir vėjas

Ateik Pas Mus ir Veikime, Pažinkime, Atraskime Drauge...

APIE MUS

zeme_delnuose-2.jpg     Labdaros ir paramos fondas "Saulė ir vėjas" - kaip organizacija, bendruomenė, jungianti Šviesos išsiilgusius bendraminčius, siekiame padėti kiekvienam nuoširdžiai augti savo kelyje, puoselėti savyje ir aplinkoje paprastą žmogiškumą, dvasingumą... 
  
   
MŪSŲ VIZIJA
     Dvasinga bendruomenė, puoselėjanti Dieviškumo išsiskleidimą žmoguje ir aplinkoje. 
  
MŪSŲ MISIJA 
     Dvasinanti Švietėjiška Pagalba žmogui, kuris siekia pažinti, keisti save ir jį supančią aplinką, trokšta gyventi Meilėje, Tiesoje, Šviesoje.
  
PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS:
     - dvasinanti švietėjiška veikla;
     - parama bei labdara;
     - kūrybingumo, savarankiškumo skatinimas;
     - bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis bei asmenimis.
   
PAGRINDINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
     1. Teikti žmonėms nematerialią dvasinančią pagalbą:
          - Tai įvairūs renginiai – seminarai, diskusijos, filmų peržiūros, paskaitos, praktiniai užsiėmimai ir kt.
          - Tai mūsų remiamos bei platinamos Knygos, jų parama Lietuvos bibliotekoms - kaip pagalba ieškančiam žmogui.
          - Tai aktualaus dvasinio turinio Fondo savanorių laikraštukas, lankstinukai bei jų platinimas visuomenei.
          - Tai švietėjiški, puoselėjamieji kūrybiniai projektai.
          - Tai galimybė augti, mokytis, dalintis per mūsų Savanorystės programą.
          - Tai dvasinančios medžiagos skleidimas internetinėje erdvėje.
     2. Burti stiprią dvasingą bendruomenę.
     3. Bendradarbiauti su kitomis organizacijomis bei pavieniais asmenimis, puoselėjančiais bendražmogiškąsias vertybes.
     
    
PASIKEITIMAI MŪSŲ FONDE NUO 2018-01-01:
  
   
   
Visuomet Jūsų ir su Jumis
LPF "Saulė ir vėjas"